Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare

Scopul proiectului

Scopul proiectului a fost de a dezvolta un sistem naţional integrat privind participanţii din sistemul de învăţământ superior (SIS), care să furnizeze informaţii şi rezultate obiective şi credibile, în timp real, atât factorilor de decizie ai unei instituţii, cât şi altor persoane fizice sau instituţii interesate, în funcţie de nivelul de acces atribuit acestora.

Proiectul şi-a propus să răspundă următoarelor nevoi identificate în prima etapă:
- necesitatea unui sistem unic la nivel naţional, care să asigure integrarea informaţiilor privind capitalul uman implicat în SIS şi vizibilitatea acestor informaţii, până la nivel de date primare, în vederea formulării şi implementării politicilor educaţionale, îmbunătăţirii procesului de fundamentare şi de implementare a strategiilor educaţionale de la nivelul SIS;
- facilitarea procesului de gestiune şi de raportare în timp real a informaţiilor de la nivelul instituţiilor SIS şi asigurarea transparenţei acestor informaţii, corelate cu utilizarea fondurilor publice alocate;
- creşterea competitivităţii SIS prin asigurarea unei imagini reale a dezvoltării capitalului uman prin învăţământ.

Sistemul informatic RMU, dezvoltat în cadrul proiectului strategic ”Registrul Matricol Unic”, este o bază de date electronică dedicată înregistrării tuturor studenților din România, din universitățile de stat sau particulare, acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu. Acest sistem informatic vine în sprijinul universităților pentru a le permite îmbunătăţirea managementului universitar prin crearea unui sistem integrat unic la nivel național, privind participanții din sistemul de învățământ superior. 


Proiectul strategic „Registrul Matricol Unic” a fost implementat în perioada noiembrie 2008 - octombrie 2011 de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în colaborare cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti și Universitatea Politehnică din Bucureşti.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2017-2013, Axa Prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea managementului administrativ în învăţământul superior românesc şi consolidarea rolului universităţilor în raport cu cerinţele societăţii civile şi ale pieţei muncii prin dezvoltarea unei baze de date integrate pentru gestionarea informaţiilor referitoare la studenţi, care vor fundamenta politicile şi strategiile publice în domeniu. Baza de date este orientată web, cu utilizare securizată prin semnatură electronică, care să asigure trasabilitatea, interconectarea, interoperabilitatea şi funcţiile de monitorizare şi raportare, neavând nevoie de infrastructură de comunicaţii dedicată pentru universităţile participante.

Obiective specifice

  • Identificarea situaţiei actuale din sistemul de învăţământ superior românesc în vederea alegerii unei modalităţi optime pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat la nivel naţional privind gestiunea studenţilor
  • Proiectarea sistemului informatic, pornind de la specificaţiile analizei stării actuale, inclusiv specificaţii administrative de utilizare
  • Dezvoltarea sistemului informatic integrat şi punerea acestuia în funcţiune
  • Extinderea funcţionalităţilor şi accesului la registru spre beneficiul altor instituţii private şi publice
  • Formarea practică, informarea şi instruirea tuturor utilizatorilor registrului
  • Întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a registrului matricol unic

Parteneri instituționali ai proiectului

Colaboratori activi

Calendar evenimente

iulie 2019
LMaMiJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Inscriere newsletter

Obiective specifice

Obiective specifice
  • Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea managementului administrativ în învăţământul superior românesc şi consolidarea rolului universităţilor în raport cu cerinţele societăţii civile şi ale pieţei muncii prin dezvoltarea unei baze de date integrate pentru gestionarea informaţiilor referitoare la studenţi, care vor fundamenta politicile şi strategiile publice în domeniu.