Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri instituţionali ai proiectului

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI – Coordonator

UEFISCDI este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Functional, este subordonată CNFIS si CNCS.

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Universitatea "Politehnica" din Timişoara este una dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehnice din Europa Centrală şi de Est. Ea a fost înfiinţată în anul 1920...

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este o instituţie de stat, de învăţământ superior şi cercetare (universitate A), cu personalitate juridică.

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este o instituţie de învăţământ superior tehnic prestigioasă, cu îndelungată tradiţie şi cu o poziţie importantă în sistemul de învăţământ superior din România.

Colaboratori activi

Institutul Naţional de Statistică

Statistica  oficială  în  România  se  desfăşoară  prin  serviciile  de  statistică oficială  şi  este   organizată  şi  coordonată  de  Institutul  Naţional de Statistică, organ  de  specialitate  al  administraţiei  publice  centrale,  cu  personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat.
         În realizarea obiectului său de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiază pe principiul autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienţă, Institutul Naţional de Statistică are următoarele atribuţii: 
 • elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile şi standardele specifice de obţinere a indicatorilor; 
 • organizează şi conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, prin recensăminte, anchete statistice totale sau prin sondaje; 
 • proiectează, tipăreşte şi difuzează formularele cercetărilor statistice şi instrucţiunile de completare aferente; 
 • culege, prelucrează şi stochează date şi informaţii în vederea asigurării bazelor de date statistice; 
 • coordonează elaborarea clasificărilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes naţional din domeniul său de activitate; 
 • proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic; 
 • elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale; 
 • desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii; 
 • informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la evoluţia economică şi socială a ţării şi furnizează utilizatorilor interesaţi indicatorii statistici obţinuţi; 
 • organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare ale acestora; 
 • colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaţionale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistică; 
 • avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituţii centrale şi de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunităţii cercetărilor şi corectitudinii metodelor statistice utilizate; 
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistică oficială şi acţionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional;
 • reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţii similare din alte ţări, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale; 
 • asigură compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate.

Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (www.insse.ro)


Pentru mai multe detalii referitoare la Institutul National de Statistica, accesaţi http://www.insse.ro/


Calendar evenimente

iunie 2019
LMaMiJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Inscriere newsletter