Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri instituţionali ai proiectului

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Universitatea "Politehnica" din Timişoara este una dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehnice din Europa Centrală şi de Est. Ea a fost înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea într-un singur stat a tuturor teritoriilor româneşti -survenită în contextul redefinirilor statale din Europa, ce au urmat Primului Război Mondial-, pentru a răspunde nevoii de ingineri resimţită de societatea românească a vremii în relansarea economică la care ea s-a angrenat. În cei aproape 90 de ani de existenţă, Universitatea "Politehnică" din Timişoara a produs peste 100.000 ingineri, deosebit de apreciaţi, deopotrivă în ţară şi în străinătate, pentru competenţa si seriozitatea lor.

 În prezent, Universitatea "Politehnica" din Timişoara are 10 facultăţi şi 4 departamente independente. În cadrul lor, studiază, respectiv lucrează, circa 15.000 studenţi, circa 800 cadre didactice titulare şi circa 900 cadre administrative şi auxiliare.

 Studiile în Universitatea "Politehnică" din Timişoara sunt organizate în paradigma “Bologna” şi cuprind toate cele 3 cicluri: licenţă, masterat, doctorat.

 Portofoliul de specializări, curriculum-urile si syllabus-urile Universităţii "Politehnica" din Timişoara sunt bine acordate nevoilor societăţii, universitatea cultivând relaţii strânse cu mediul social. În 2007, acesta a beneficiat din partea Universităţii "Politehnica" din Timişoara de 1.796 absolvenţi, iar în 2008, de cca 2.000.

 Dincolo de bunul său nume în educaţie, Universitatea "Politehnica" din Timişoara are şi recunoaşterea de actor de primă clasă pe scena cercetării ştiinţifice româneşti, cu rezultate remarcabile şi pe plan internaţional. Un număr important de centre de cercetare, respectiv de echipe de cercetători constituite ad-hoc, pe diverse teme, pun cu succes în practică strategia de cercetare a universităţii, în cadrul a numeroase granturi şi contracte de cercetare câştigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie şi produse realizate, toate aducătoare de prestigiu, respectiv de importante fonduri băneşti, pentru universitate.

 Universitatea "Politehnica" din Timişoara dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Nivelul ei actual este consecinţa unor investiţii de peste 1.500 miliarde lei vechi de care ea a beneficiat în ultimii ani. În afara acestor investiţii, se derulează lucrările de construcţie a unei noi biblioteci, pentru care Guvernul României a alocat de la bugetul statului suma de 15 milioane EUR; termenul de finalizare şi dare în folosinţă a acestei biblioteci este finele lui 2008.

 Una dintre priorităţile Universităţii “Politehnica” din Timişoara în ultimii ani a fost afirmarea şi colaborarea internaţională. Universitatea are în prezent acorduri de colaborare cu peste 100 universităţi din Europa, dar şi din SUA, Canada şi Japonia. Colaborarea are loc atât în cadrul unor programe EU, cât şi în cadru bilateral direct.

 Studenţii Universităţii “Politehnica” din Timişoara dispun de un campus social de invidiat, ce cuprinde 16 cămine -totalizând circa 5.500 locuri de cazare- şi un restaurant. Toate camerele -1.800 la număr- beneficiază de conexiune internet superperformantă şi televiziune prin cablu, iar din 2007, de frigider şi mobilier nou.

 Pentru studenţii şi angajaţii săi, Universitatea "Politehnica" din Timişoara şi-a dezvoltat o excelentă bază sportivă, cuprinzând: o sală de sport, un bazin de înot acoperit semiolimpic, terenuri de tenis, terenuri de baschet, terenuri de fotbal, minifotbal şi handbal, o pistă de alergare semicompetiţională etc.

 Climatul interuman în Universitatea "Politehnică" din Timişoara este unul de bună-înţelegere şi respect reciproc, în egală măsură agreabil şi propice performanţei. La construirea acestui climat au contribuit şi organizaţiile neguvernamentale ale angajaţilor -sindicatul-, respectiv studenţilor -ligile-, aflate în raporturi pozitive cu forurile de conducere din universitate.

Mai multe informaţii se pot găsi la adresa www.upt.ro.

Colaboratori activi

Academia de Studii Economice din Bucureşti

"Academia de Studii Economice din Bucureşti este şi doreste să rămâna cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ economic superior şi de adminisţratie publică din România şi să se califice printre primele universităţi din Europa"

Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 147 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Universitatea Babeş-Bolyai este o instituţie de învăţământ superior, de stat, a cărei misiune este să promoveze şi să susţină­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este o universitate care are propriul său caracter. Are acea mândrie care o face diferită: sobră, dar inventivă, solidă, dar şi pregătită oricând să facă faţă provocărilor.

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

UTCB este o universitate de stat, acreditată, cu tradiţie de peste 120 de ani în învăţământul tehnic românesc şi cu o foarte bună recunoaştere naţională şi internaţională.

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană a fost înființată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc

Institutul Naţional de Statistică

Statistica oficială în România se desfăşoară prin serviciile de statistică oficială şi este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale

Calendar evenimente

iunie 2019
LMaMiJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Inscriere newsletter